Het officiële
Staatsloterij NK Klunen 2024 reglement

Klunen is een traditionele Nederlandse winteractiviteit waarbij deelnemers met schaatsen ondergebonden over het land lopen, op plaatsen waar het ijs onberijdbaar is of waar er geen ijs is. Nu de kans op natuurijs steeds kleiner wordt, willen we schaatsliefhebbers de mogelijkheid bieden om toch te genieten van de mooie verhalen van de Elfstedentocht. Wij organiseren het Staatsloterij NK Klunen 2024. De enige tastbare herinnering aan de tocht der tochten! Start met sprinten, trek je oude noren aan, betreed het kluuntapijt en trotseer de kluunbrug. Doe mee en maak kans op 5.000 euro én een fantastische reis naar Zweeds Lapland en beleef het GP Marathonschaatsen in Luleå van 22-25 februari 2024.

Onderstaand de regels die het Staatsloterij NK Klunen 2024 betreffen.

1. Het Staatsloterij NK Klunen 2024 vindt plaats op de Geeuwkade in Sneek. Je kluunt over de bekende Wonderbrug naar de finish.

2. Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden via nk-klunen.nl en maken na aanmelding kans om ingeloot te worden. Inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Deelnemers moeten ten minste 24 jaar oud zijn en zich kunnen identificeren bij de start.

4. Tijdens het Staatsloterij NK Klunen is het verplicht om het eerste deel van het parcours met schoenen aan af te leggen, met de schaatsen in de hand. Nadat de deelnemers bij de wisselbankjes zijn aangekomen, trekken ze hun schoenen uit en leggen ze het parcours af op schaatsen met schaatsbeschermers. Schoenen mag de deelnemer achterlaten bij de wisselbankjes. Deze worden door de organisatie naar de finish gebracht.

5. Het parcours wordt afgelegd op enkel vaste, lage noren met veters, voorzien van schaatsbeschermers, geleverd door de organisatie. Heb je eigen vaste, lage noren, dan mag je op je eigen schaatsen deelnemen.

6. Het is verplicht om mee te doen op vaste, lage noren, met veters.
Dus geen klapschaatsen, hockeyschaatsen, combinoren of kunstschaatsen bijvoorbeeld. Het is niet toegestaan om snel sluitingen, tape of andere middelen te gebruiken om je schaatsen sneller vast te maken. Heb je geen eigen schaatsen? Dan krijg je schaatsen van de organisatie. Het is ook verplicht om schaatsbeschermers en een helm te dragen. Deze krijg je ook van de organisatie. Handschoenen zijn ook verplicht en dien je zelf mee te nemen. Kom in sport/winterkleding. Dan ben je er helemaal klaar voor!

7. Het is niet toegestaan om op andere schaatsen mee te doen, dan op vaste noren met veters.

8. Het parcours wordt gemarkeerd met een duidelijke start en finish.

9. Deelnemers starten verdeeld over 6 voorrondes van maximaal 20 deelnemers. Er is een tussenpauze van 15 minuten tussen elke voorronde. Als gevolg van afmeldingen van deelnemers kan het voorkomen dat er minder deelnemers aan een bepaalde voorronde deelnemen. In dat geval kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele voordelen of nadelen die deelnemers daarvan ondervinden.

10. Het doel is om het parcours zo snel mogelijk af te leggen en de obstakels te passeren. Jouw tijd wordt gemeten middels tijdsregistratie, die je op het evenement op 11 februari 2024 ontvangt.

11. Afwijken van het aangegeven parcours leidt tot diskwalificatie.

12. De deelnemer moet zich van gevaar zettend gedrag onthouden. Hieronder wordt duwen en/of trekken, hinderen van inhalende deelnemers verstaan.

13. Deelnemers mogen geen ondersteunende middelen gebruiken die de wedstrijd versnellen, door een competitief voordeel anders dan eigen spierkracht. Gebruik van middelen, stokken etc. zijn uitgesloten

14. De deelnemers moeten schaatskleding of sportkleding dragen.

15. Een deelnemer gaat door naar de finale zodra hij of zij als eerste de finishlijn passeert. Als er enige twijfel ontstaat, wordt de tijdsregistratie geraadpleegd en wordt de snelste deelnemer geselecteerd voor de finale. De vijf snelste deelnemers die in elke voorronde als eerste de finish bereiken, kwalificeren zich voor de finale. Dit betekent dat er in totaal 30 deelnemers in de finale zullen zijn.

16. Uit de 6 voorrondes gaan de 5 snelste kluners door naar de finale. In deze finale zullen de 30 finalisten strijden voor de felbegeerde titel. De deelnemer die als eerste en dus als snelste over de finish komt, wordt gekroond tot winnaar van het Staatsloterij NK Klunen en ontvangt een prijs van 5.000 euro, evenals een fantastische reis naar Zweeds Lapland, waarbij hij of zij het GP Marathonschaatsen in Luleå van 22 tot 25 februari 2024 zal beleven. In geval van enige twijfel zal de tijdsregistratie worden geraadpleegd en wordt de snelste deelnemer geselecteerd.

17. De organisatie behoudt zich het recht het evenement te annuleren of te verplaatsen als de weersomstandigheden onveilig zijn.

18. Je wordt mogelijk gefotografeerd, gefilmd en/of opgenomen. Beeldmateriaal afkomstig van dit evenement kunnen worden gebruikt door Staatsloterij en/of derden t.b.v. promotionele doeleinde rondom dit evenement.

19. Elke deelnemer neemt deel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van het Staatsloterij NK Klunen zou overkomen [dan wel veroorzaakt).

20. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van het Staatsloterij NK Klunen in zijn bezit heeft. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen ten gevolge van deelname.

21. De organisatie behoudt zich het recht voor om het reglement te wijzigen.

Door deel te nemen aan het evenement, stemt elke deelnemer in met de bovengenoemde regels en de algemene voorwaarden. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot diskwalificatie.